HSRO STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HSRO Stedenbouw, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling
HSRO HOME KNOPBEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nl
 
BEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nlHSRO Kijk op pinterest naar referentiesgoogle plus icoonHSRO OP FACEBOOKHSRO op linkedin

© HSRO Afferden (gld) 2014

    0487-542906      info@hsro.nl

Disclaimer

Veel gemeenten beginnen de procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan met het bieden van inspraak. U mag uw mening hierover dan schriftelijk of mondeling geven. HSRO kan dit voor u verzorgen. Dat kan nodig zijn omdat u het ergens niet mee eens bent of dat u een fout op de plankaart of in de voorschriften ziet. De inspraakreacties worden vervolgens door de gemeente verzameld.

 

Na afloop van de inspraaktermijn wordt een inspraaknota opgesteld waarin op de ingekomen reacties wordt gereageerd. Het kan zijn dat er met de inspraakreactie wordt ingestemd en het bestemmingsplan wordt aangepast. Een andere optie is dat er wordt uitgelegd waarom de inspraakreactie niet leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Zodra de inspraaknota door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld wordt deze toegestuurd aan de mensen die een inspraakreactie hebben ingediend.

 

Daarna komt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te liggen en kunt u een zienswijze indienen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt dan ook een besluit genomen over de ingebrachte zienswijzen.

icoon om terug te gaan

Inspraakreactie