HSRO STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HSRO Stedenbouw, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling
HSRO HOME KNOPBEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nl
 
BEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nlHSRO Kijk op pinterest naar referentiesgoogle plus icoonHSRO OP FACEBOOKHSRO op linkedin

© HSRO Afferden (gld) 2014

    0487-542906      info@hsro.nl

Disclaimer

Na het voorontwerpbestemmingsplan wordt het plan aangepast tot een ontwerpbestemmingsplan. Deze stap wordt niet altijd genomen. Soms wordt na de aankondiging van een 'voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan' direct gestart met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. En wordt de fase 'voorontwerpbestemmingsplan' overgeslagen.

 

Op het ontwerpbestemmingsplan kunnen tijdens de inzagetermijn van 6 weken zienswijzen worden ingediend. HSRO kan u daarbij behulpzaam zijn. De gemeente kondigt meestal in huis-aan-huisbladen, op de website van de gemeente en van de Staatscourant aan dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. In de publicatie wordt aangegeven hoe en wanneer u uw mening aan de gemeente kunt laten weten en waar u het bestemmingsplan kunt inzien.

 

De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden in een nota Zienswijzen verwoord en beantwoord. Het plan wordt inclusief eventuele wijzigingen op basis van ingediende zienswijzen, door het college aangepast tot een bestemmingsplan en vervolgens in de discussieraad behandeld en door de gemeenteraad vastgesteld.

icoon om terug te gaan

Zienswijze