HSRO STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HSRO Stedenbouw, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling
HSRO HOME KNOPBEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nl
 
BEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nlHSRO Kijk op pinterest naar referentiesgoogle plus icoonHSRO OP FACEBOOKHSRO op linkedin

© HSRO Afferden (gld) 2014

    0487-542906      info@hsro.nl

Disclaimer

Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten.

 

Ruimtelijke plannen moeten daarom voorzien zijn van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Het waterschap kijkt vervolgens of in een plan voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding ter plaatse en geeft in dat geval een positief wateradvies. Voor ruimtelijke plannen is de website www.dewatertoets.nl ontwikkeld. De Website is slechts een hulpmiddel. Overleg met gemeente en waterschap, ontwerpen, rekenen en weer tekenen zijn uiteindelijk zeer belangrijk in het geval een watertoets nodig is. HSRO kan deze toets voor u opstellen en begeleiding bieden bij het overleg met de betrokken overheden.

icoon om terug te gaan

Watertoets