HSRO STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HSRO Stedenbouw, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling
HSRO HOME KNOPBEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nl
 
BEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nlHSRO Kijk op pinterest naar referentiesgoogle plus icoonHSRO OP FACEBOOKHSRO op linkedin

© HSRO Afferden (gld) 2014

    0487-542906      info@hsro.nl

Disclaimer

Aan ontheffingen op de Flora en Faunawet en vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 worden door het bevoegd gezag vaak eisen gesteld aan de uitvoering van het initiatief, waaronder mitigerende en/of compenserende maatregelen. Om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving wordt gehandeld is het hierbij van belang dat werkzaamheden op een juiste wijze worden uitgevoerd. Vaak kunnen werkzaamheden buiten de kwetsbare periode van de soorten worden uitgevoerd. Indien dat niet mogelijk is kunnen effecten worden beperkt door verschillende aanpassingen van het plan, de tijdsperiode van uitvoering of het in te zetten materieel.

 

Een ecologisch werkplan en begeleiding daarvan is een effectieve manier om negatieve effecten van de uitvoering te voorkomen. Naast advisering per project is het mogelijk om uw projecten eens per half jaar te laten beoordelen door een ecoloog.

 

icoon om terug te gaan

Ecologisch werkplan en begeleiding