HSRO STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HSRO Stedenbouw, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling
HSRO HOME KNOPBEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nl
 
BEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nlHSRO Kijk op pinterest naar referentiesgoogle plus icoonHSRO OP FACEBOOKHSRO op linkedin

© HSRO Afferden (gld) 2014

    0487-542906      info@hsro.nl

Disclaimer

Voor ruimtelijke ontwikkelingen in of nabij een door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermd NATURA 2000-gebied is een toetsing aan deze wet noodzakelijk. Op basis van deze toetsing kan worden vastgesteld of, en eventueel onder welke voorwaarden, een ruimtelijk plan of activiteit kan worden toegelaten. In een quickscan natuurwaarden wordt een eerste inschatting gemaakt van de mogelijke effecten op een Natura 2000-gebied (Voortoets).

 

Op basis van deze voortoets worden alle relevante aspecten van de ontwikkeling in kaart gebracht, waarna in overleg met de initiatiefnemer en (indien nodig) het bevoegd gezag wordt bepaald of er verdere stappen, nadere toetsingen en/of vergunningen nodig zijn. Indien er (significant) negatieve effecten worden verwacht is een 'Passende Beoordeling' in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk.

 

HSRO heeft ervaring met het uitvoeren van NATURA 2000-toetsingen. Voor een voortoets, passende beoordeling of vergunningaanvraag kunt u bij ons terecht. Wij kunnen u adviseren welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn of welke compensatie nodig is om een sluitende vergunningaanvraag op te stellen.

icoon om terug te gaan

Natura 2000-toets en passende beoordeling (natuurbeschermingswet 1998)