HSRO STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HSRO Stedenbouw, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling
HSRO HOME KNOPBEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nl
 
BEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nlHSRO Kijk op pinterest naar referentiesgoogle plus icoonHSRO OP FACEBOOKHSRO op linkedin

┬ę HSRO Afferden (gld) 2014

    0487-542906      info@hsro.nl

Disclaimer

Een quickscan natuurwaarden (quickscan flora- en faunawet) bestaat uit een ori├źnterend onderzoek waarin uw geplande ontwikkeling wordt getoetst aan natuurwetgeving en beleid. Op basis van een veldbezoek en literatuurstudie wordt een inschatting gemaakt van alle, mogelijk in het plangebied voorkomende of te verwachten, beschermde natuurwaarden. Vervolgens worden de effecten van uw ontwikkeling op deze , door de flora- en faunawet beschermde, natuurwaarden beoordeeld. Ook wordt beoordeeld of uw ontwikkeling een negatief effect heeft op een Natura 2000-gebied en/of de Ecologische Hoofdstructuur. Voor effecten die niet op voorhand uitgesloten kunnen worden kan een vervolg onderzoek naar de betreffende soorten noodzakelijk zijn.

 

HSRO heeft een ruime ervaring met advisering en begeleiding van ecologische aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen waaronder met quickscans natuurwaarden en vervolgonderzoek.

 

icoon om terug te gaan

Quickscan natuurwaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen (flora en faunawet)