HSRO STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HSRO Stedenbouw, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling
HSRO HOME KNOPBEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nl
 
BEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nlHSRO Kijk op pinterest naar referentiesgoogle plus icoonHSRO OP FACEBOOKHSRO op linkedin

© HSRO Afferden (gld) 2014

    0487-542906      info@hsro.nl

Disclaimer

HSRO heeft ervaring met procedures rondom het opstellen van Milieueffectrapportages (m.e.r.). Ook voor het inschatten van de noodzaak van een m.e.r. bent u bij ons aan het goede adres. In een m.e.r worden milieugevolgen in beeld gebracht van projecten voordat allerlei vervolgbesluiten over bestemmingsplannen en vergunningen worden genomen.

 

De bijbehorende onderzoeken en alternatieven worden opgenomen in een openbaar milieueffectrapport (MER). Het MER wordt opgesteld door de initiatiefnemer. De initiatiefnemer is degene die een project wil ondernemen. Op deze manier krijgt de initiatiefnemer, de overheid (het bevoegd gezag) die het besluit moet nemen en de burgers vooraf kennis over de gevolgen voor het milieu van het project en van de alternatieven.

 

De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld het bestemmingsplan, of een omgevingsvergunning. De milieueffectrapportageverplichting geldt voor projecten en plannen die opgenomen zijn in het "Besluit Milieueffectrapportage". Dit besluit benoemt activiteiten en drempelwaarden. Nadat ongeveer bekend is wat het initiatief gaat inhouden is een belangrijke stap het doorlopen van de mer-scan. Vervolgens kan bekeken worden of ook daadwerkelijk een MER noodzakelijk is. In een aantal gevallen kan volstaan worden met een m.e.r. beoordeling. Dit is echter altijd een keuze van het bevoegd gezag.

icoon om terug te gaan

Milieu effect rapportage (m.e.r) en m.e.r.-beoordelingsplicht