HSRO STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HSRO Stedenbouw, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling
HSRO HOME KNOPBEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nl
 
BEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nlHSRO Kijk op pinterest naar referentiesgoogle plus icoonHSRO OP FACEBOOKHSRO op linkedin

© HSRO Afferden (gld) 2014

    0487-542906      info@hsro.nl

Disclaimer

Als een bouwplan niet past binnen bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning niet worden verleend. Als de gemeente bereid is om af te wijken van het bestemmingsplan dient een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. Een ruimtelijke onderbouwing kan veel onderwerpen bevatten. Het gaat om inzicht in het bouwplan, de effecten op de omgeving, de verrichte onderzoeken en de vergunbaarheid binnen relevant beleid en wetgeving. Daarnaast moet de afwijking van het bestemmingsplan en de mate van ruimtelijke inpasbaarheid gemotiveerd worden. Het plan moet immers voldoen aan de eisen van goede ruimtelijke ordening. Het gaat vrijwel altijd om de volgende zaken:

- past het initiatief in het beleid van rijk, provincie en gemeente;

- voldoet het plan aan wetgeving met betrekking tot geluid, lucht, milieuzonering, externe veiligheid en bodem;

- worden geen archeologische en ecologische waarden verstoord;

- kan voldaan worden aan regels over waterhuishouding en waterkwaliteit.  

 

De eisen die aan een ruimtelijke onderbouwing worden gesteld, verschillen van plan tot plan en zijn sterk afhankelijk van de aard van het project. Gelukkig is niet altijd onderzoek nodig. Ook kan het vaak minder uitgebreid. Wij zijn hier dan ook vanwege nut, noodzaak en uit kostenoverweging, heel kritisch op. In een zo vroeg mogelijk stadium schatten wij al de onderzoekskosten in. Met onze offerte krijgt u waar mogelijk de totale eindprijs in beeld. Naast de ruimtelijke onderbouwing regelen wij graag ook de benodigde onderzoeken voor u.

icoon om terug te gaan

Een goede ruimtelijke onderbouwing maken is vakwerk